Hva skal til for at du vil etablere deg i Fjellregionen?

Hva skal til for å få flere livsstilsetablerere til Fjellregionen, og hva skal til for at de skal bli værende?
 

Det er tema for en workshop og møte på Malmplassen gjestegård på Tolga 19. mars.
Regionrådet i Fjellregionen i regi av Interregprosjektet Scandinavian Heartland, Next Generation, arbeidet med å kartlegge hvordan man på best mulig måte kan ta imot og støtte livsstilsetablerere i Fjellregionen.

– En livsstilsetablerer er en person som har flyttet til et område pga. f.eks. områdets natur, kultur eller andre kvaliteter, og som har startet en bedrift, forklarer prosjketleder Dagny Strålberg Mills. Cirka 50 tilflyttere i Fjellregionen er såkalte livsstilsetablerere. Dette er et overraskende høyt tall, sier Mills.
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant disse for å finne ut hvilke behov livsstilstilflyttere har, hvilke utfordringer de har møtt og hvilke tanker de gjør seg om framtida, forteller prosjektleder Dagny Strålberg Mills.

Alle har fått spørreundersøkelsen tilsendt, og responsen har vært god. En andel av disse er i tillegg intervjuet.

Tilsvarende undersøkelse er også gjennomført av våre samarbeidspartnere i Dalarna i Sverige.

Et samlet resultat fra undersøkelsene vil bli presentet for livstilsetablerere, næringssjefer og andre aktuelle personer i Fjellregionen i et møte som finner sted på  Malmplassen på Tolga, onsdag den 19. mars 2014.

Nederlenderne Daniellä og Hein Driehaus kom til Tolga for snart tre år siden og vil fortelle sin etablerer historie. De kjøpte en gammel snekkerfabrikk på Tolga og etablerte seg der med sitt ”Atelier Hvit Sommerfugl” hvor de driver rammeverksted, restaurering av malerier,  design og trykk i blant annet storformat, skilt og bildekor.

Atelier Hvit Sommerfugl
Daniellä og Hein Driehaus fra Nederland etablerte sin bedrift på Tolga for snart tre år siden.

Se Danielles egen artikkel om det å etablere seg i Norge her.

https://www.multikult.no/nederlandsk-b…

https://www.multikult.no/typisk-norsk-…

 

Deltagelse og lunsj er gratis.

Påmeldingsfrist er 14. mars

Dagny S. Mills dagny.mills@hedmark.org 922 85 655 eller

Kari Rognerud Granlund kari.granlund@hedmark.org 977 55 339