Multikult Admin

Somalilands regjering garanterer for drift av landbruksskole

Fra høyre Mahdi Hassan, Ola Grønn Hagen, næringsministeren, leder for alle statsrådene og landbruksministeren.

Mahdi Hassan og Ola Grønn Hagen fra Tynset, henholdsvis leder og nestleder i Den Norsk Somalilandkomiteen er utålmodige etter å få satt planen om en landbruksskole i Somaliland ut i livet. Regjeringen i Somaliland har gitt både tomt og garantier for drift av skolen. Etter en reise i Somaliland i vinter og møter med potensialet…

Menneskemøte: Annabelles tospråklighet

Annabelle Despard

”Jeg har hatt to foreldre med hvert sitt språk og jeg har bodd i to land. Jeg har to morsmål.” – Annabelle Despard   Av Hristina Elven Sommerferien nærmer seg og jeg gir skrivepennen til den norsk-engelske (eller engelsk-norske) forfatterinnen Annabelle Despard. Hun har ikke mange forbindelser med Fjellregionen, men hun kan fortelle oss om hvordan…

Multikulturell samling på kjøkkenet

Multikulturell samling på kjøkkenet!

– Nå lager vi også norsk mat hjemme og det er slutt på å spise bare finbrød og loff. Vi skjønner nå mer hvordan vi kan bruke norske matvarer, også i kombinasjon med egen matkultur. Det er også er fullt mulig å spise sunn mat til en overkommelig pris. Det sier flere av kursdeltagerne som i…

Landbruksminister fra Somaliland på besøk i Fjellregionen

Landbruksminister fra Somaliland på besøk i Fjellregionen

Landbruksminister Mohamed Aw Dahir fra Somaliland vil bruke Storsteigen Landbruksskole som modell for å styrke landbruksutdanningen i Somaliland.   Av Ingrid Eide Han besøkte i dag Tynset og Fjellregionen sammen med blant annet Mustafa Pourbayat fra Hedmark Fylkeskommune og et team fra Somaliland News med base i Oslo og som dekker hele Skandinavia. Formålet med…

Film skapte lovendring

Den Grønne sykkelen er den første filmen som i sin helhet er innspilt i Saudi –Arabia. Takket være denne filmen fra 2013, ble sykkelforbudet for kvinner opphevet.   Av Hhristina Elven   Saudi Arabia har selv ingen kinoer. Den grønne sykkelen vil derfor ikke bli vist i landet den er laget i. Film er et…

Er du innvandrer og har en idé til en bedrift?

Etablererkurs for innvandrere

I begynnelsen av mai starter det et forberedende kurs for innvandrere på Tynset (se også tidligere omtale). Kurset består av tre kurskvelder, pluss en kartleggingssamtale i forkant (slutten av mai) og en avslutningssamtale i etterkant. Første kurskveld er 4. juni på Kompetansesenteret i Aumliveien 4. Kurset blir holdt av AB Utvikling AS og Rådhuset Vingelen. Påmelding til forberedende etablererkurs kan…

BraMat-kurs for innvandrere i flere kommuner

Prosjektleder Dagny Mills og ernæringsfysiolog Stine Kindølshaug

    – Kunnskap om kosthold og ernæring, og praktisk matkurs burde vært en selvfølgelig del av integrasjonsprogrammet for innvandrere. Dette er norskkurs i praksis, og det har ikke minst et viktig sosialt aspekt. Det sier Dagny Mills, prosjektleder for «Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen». Mills ønsker at innvandrere i alle kommuner i…