Multikult Admin

Menneskemøte: Annabelles tospråklighet

Annabelle Despard

”Jeg har hatt to foreldre med hvert sitt språk og jeg har bodd i to land. Jeg har to morsmål.” – Annabelle Despard   Av Hristina Elven Sommerferien nærmer seg og jeg gir skrivepennen til den norsk-engelske (eller engelsk-norske) forfatterinnen Annabelle Despard. Hun har ikke mange forbindelser med Fjellregionen, men hun kan fortelle oss om hvordan…

Multikulturell samling på kjøkkenet

Multikulturell samling på kjøkkenet!

– Nå lager vi også norsk mat hjemme og det er slutt på å spise bare finbrød og loff. Vi skjønner nå mer hvordan vi kan bruke norske matvarer, også i kombinasjon med egen matkultur. Det er også er fullt mulig å spise sunn mat til en overkommelig pris. Det sier flere av kursdeltagerne som i…

Landbruksminister fra Somaliland på besøk i Fjellregionen

Landbruksminister fra Somaliland på besøk i Fjellregionen

Landbruksminister Mohamed Aw Dahir fra Somaliland vil bruke Storsteigen Landbruksskole som modell for å styrke landbruksutdanningen i Somaliland.   Av Ingrid Eide Han besøkte i dag Tynset og Fjellregionen sammen med blant annet Mustafa Pourbayat fra Hedmark Fylkeskommune og et team fra Somaliland News med base i Oslo og som dekker hele Skandinavia. Formålet med…

Film skapte lovendring

Den Grønne sykkelen er den første filmen som i sin helhet er innspilt i Saudi –Arabia. Takket være denne filmen fra 2013, ble sykkelforbudet for kvinner opphevet.   Av Hhristina Elven   Saudi Arabia har selv ingen kinoer. Den grønne sykkelen vil derfor ikke bli vist i landet den er laget i. Film er et…

Er du innvandrer og har en idé til en bedrift?

Etablererkurs for innvandrere

I begynnelsen av mai starter det et forberedende kurs for innvandrere på Tynset (se også tidligere omtale). Kurset består av tre kurskvelder, pluss en kartleggingssamtale i forkant (slutten av mai) og en avslutningssamtale i etterkant. Første kurskveld er 4. juni på Kompetansesenteret i Aumliveien 4. Kurset blir holdt av AB Utvikling AS og Rådhuset Vingelen. Påmelding til forberedende etablererkurs kan…

BraMat-kurs for innvandrere i flere kommuner

Prosjektleder Dagny Mills og ernæringsfysiolog Stine Kindølshaug

    – Kunnskap om kosthold og ernæring, og praktisk matkurs burde vært en selvfølgelig del av integrasjonsprogrammet for innvandrere. Dette er norskkurs i praksis, og det har ikke minst et viktig sosialt aspekt. Det sier Dagny Mills, prosjektleder for «Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen». Mills ønsker at innvandrere i alle kommuner i…