BraMat-kurs for innvandrere i flere kommuner

Prosjektleder Dagny Mills og ernæringsfysiolog Stine Kindølshaug
Prosjektleder Dagny Mills og ernæringsfysiolog Stine Kindølshaug
Prosjektleder Dagny Mills (t.v.) og ernæringsfysiolog Stine Kindølshaug
Foto: Ingrid Eide

 

 

– Kunnskap om kosthold og ernæring, og praktisk matkurs burde vært en selvfølgelig del av integrasjonsprogrammet for innvandrere. Dette er norskkurs i praksis, og det har ikke minst et viktig sosialt aspekt.

Det sier Dagny Mills, prosjektleder for «Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen». Mills ønsker at innvandrere i alle kommuner i regionen nå skal få tilbud om et BraMat-kurset som ble arrangert som et pilotprosjekt på Tynset i fjor høst. Kurset var et samarbeidsprosjekt mellom Regionrådet og Tynset kommune. Det å bli kjent med norske råvarer og kunne gjøre seg bruk av dem gir mulighet for et variert og helsemessig godt kosthold.

– Mange som kommer til Norge fra andre land er vant til mye større forbruk av grønnsaker og frukt enn nordmenn flest, mens andre har behov for å få mere kunnskap, beder kostholde, understreker Mills.

Fra infomøtet og BraMat-kurs
Fra informasjonsmøtet på Malmplassen Gjestegård, Tolga.
Foto: Ingrid Eide

Nylig ble det holdt informasjonsmøter på Tolga og Tynset for å få med frivillige lag og organisasjoner for å videreføre kursmodellen. Mills har nå søkt folkehelseseksjonen i Hedmark Fylkeskommune om midler for videreføring og utvikling av konseptet. Hennes overordnende målsetting er å bidra til å få kunnskap om helse og ernæring som en del av integrasjonsprogrammet for flyktninger.

 

Grunnleggende kunnskap

– Kunnskap om kosthold og ernæring er grunnleggende for å leve et godt liv her i Norge. Om gjennomføringen av slike kurs er et ansvarsområdet som skal legges på frivilligheten for å gjennomføre kan man diskutere, men de gjør en utrolig viktig jobbe på dette området i dag, understreker Mills som selv har bakgrunn som kokk, og har undervist innen mat og helse på videregående skole på Hamar i en årrekke.

På møtene fikk frammøtte en bred orientering om ernæring generelt, og innvandreres helse spesielt, av ernæringsfysiolog Stine Kindølshaug. Hun har nylig har etablert egen praksis på Tynset. Fatima fra Afghanistan delte sine erfaringer med Bra Mat-kurset som siden har vært viktig for familiens daglige kosthold.

– Der lærte jeg mye, og fikk jeg mange nye venner, sa Fatima.

 

Midt i blinken

– Mat og helse er grunnleggende for å kunne leve et godt liv, sa Kindølshaug. God «innvandrerhelse» handler om både om å tilby tilpasset informasjon, tolke kulturforskjeller og gi generell rådgiving. Kindalshaug er forbauset over at det ikke foreligger mer tilrettelagt tilpasset materiell for innvandrergrupper fra Helsedirektoratets side.

Deltagere fra Diabetesforbundet.no var godt representert på møtet på Tynset og mente at kunnskapsformidling er viktig bla. for å forebygge diabetes som er en av de livsstilssykdommene som er overrepresentert hos innvandrere.

– God helse er et felles ansvar, og det handler om både fysisk og psykisk helse.

Helsekoordinator i Tolga Espen Heitmann og flyktningekoordinator Kristina Jensen mener kurset er et viktig tilbud og gi til innvandrere i kommunen, og vil ta initiativ for å få dette i gang. Heitmann mener det også er naturlig å koble dette opp mot omdømmeprosjektet i Tolga, Tolga dyrker måltidet.

– Vi ønsker å lære de som kommer hit om lokale forhold og tradisjoner, det skaper identitet. Beholde samholdet og øke mangfoldet – dette kurset er midt i blinken for å gjøre det, mener Heitmann.

Kurset kan være nyttig for alle som trenger grunnleggende og tilpasset opplæring i mat og helse. For de som ønsker å holde dette kurs er så er selve kursopplegget, undervisningsmateriell og veiledning i oppstartsfasen tilgjengelig.

Ta kontakt med dagny.mills@hedmark.org for mer informasjon.