Hvordan kan du påvirke det som skjer i egen kommune?

Portrett av Dagny S. Mills. Foto: Ingrid Eide

Er du kommet fra et annet land og bor, eller går på skole, eller jobber i Fjellregionen?

English info: Social gathering for immigrants (pdf download)

Regionrådet for Fjellregionen ønsker deg som innvandrer velkommen til en sosial sammenkomst. Dette for å bli kjent med andre innvandrere og arbeidsinnvandrere, politikere, representerer for frivillige lag, organisasjoner og andre interesserte.

Ønsker du å være med å påvirke det som skjer i regionen? Ønsker du å være aktiv i frivillige lag og organisasjoner men vet ikke helt hvordan du skal ta kontakt? «Alle» sier det er bra å ta del i lag- og organisasjonsarbeid. Hvorfor er det bra? Skal du bli med i idrettslaget, bygdekvinnelaget eller Taekwondo-gruppa? Her får du også treffe politikere som orientere om hva de politiske partiene står for.

Ønsker du å være med å påvirke det som skjer i kommunen din?  Inviter med deg venner og bli med på denne kvelden med informasjon og sosialt samvær. Arrangør spanderer kaffe!

Arrangementet er gratis. Velkommen!

Portrett av Dagny S. Mills. Foto: Ingrid EidePåmelding til dagny.mills@hedmark.org innen tirsdag 24.februar, 2015

Dato: Onsdag den 25. februar 2015 kl 18:30-21:00
Sted: Kantina i Kompetansesenteret, Aumliveien 4C, Tynset