Etablererkurs for innvandrere på Elverum og Tynset

Etablererkurs for innvandrere

Er du innvandrer til Hedmark og ønsker å etablere egen bedrift?
Da må du lese videre!

Skal du etablere bedrift er det et mylder av lover og regler du bør kjenne til. Det er en utfordring å skaffe seg oversikt over dette. Er du innflytter er det kanskje en enda større utfordring. Derfor arrangerer AB Utvikling AS et forberedende etablererkurs for potensielle gründere med utenlandsk bakgrunn. Det på oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune. Det første kurset starter i Elverum 4. mars og på Tynset 4. juni.

­– Det gjelder ALLE kategorier med utenlandsk bakgrunn som har en drøm om å starte egen bedrift, flyktning eller arbeidsinnvandrer, såkalt livsstilstilflytter, eller om du har giftet deg med norsk nordmann eller kvinne, forteller Kari Granlund i Regionrådet for Fjellregionen.

–  Deltagerne skal gjennom opplæringen få kjennskap til og forstå viktige norske ord og begrep som man møter i hverdagen som etablerer. Målet er å bli bedre rustet til å gjennomføre et ordinært etablererkurs.

 

Viktig å bygge nettverk

Hein og Daniëlle fra Nederland
Daniëlle og Hein fra Nederland flyttet til Tolga i 2010 og etablerte egen bedrift. Foto: Ingrid Eide / Multikult

 

Hein og Daniälle Driehaus flyttet sin virksomhet fra Nederland til Tolga i 2010. Her etablerte de sin egen mediebedrift og rammeverksted. Hein poengterer at det er svært viktig å beherske språket. Det er mye man kan lese seg til sjøl av lover og regler.

– Det som imidlertid er helt avgjørende er: Hvem hjelper deg videre? Det er den langsiktige oppfølgingen etter at etableringen er gjort som er det aller viktigste, mener han.

Man har som tilflytter lite kompetanse om markedet, oversikt over virkemiddelapparatet og de mer uskrevne normene i regionen man kommer til. Hvor henvender man seg, er det kommunen, næringshagen, næringssjefene i regionen? For mange kan dette nettverket være vanskelig å orientere seg i.

– For oss har det å bli kjent med personer med lokalkunnskap og bransjeerfaring vært veldig viktig. Tilflytterverten satte oss på et tidlig tidspunkt i kontakt med disse. Det har vært avgjørende for å bygge et nettverk. For oss var det å treffe folk og bygge nettverk også det viktigste utbytte med etablererkurset vi deltok på. Vi var en etablertbedrift i Nederland, likevel om å begynne på nullpunktet i forhold til å bygge opp en kundekrets, poengterer Hein Driehaus.

 

Kjøpte snekkerfabrikk

Ekteparet fra Nederland kjøpte en gammel snekkerfabrikken midt i sentrum av Tolga. Som eier av produksjonslokalene fikk de lån i den lokale banken med pant i disse.

– Uten denne muligheten hadde det blitt vanskelig for oss å få lån til å starte opp. Man må helst ha noe egenkapital i bakhånd, eller eiendeler banken kan ta pant i. Uansett må de ha stor tro på prosjektet, sier Daniëlle.

Dette er avgjørende avgjørende for å kunne starte en egen bedrift, mener de to, uten at de vil skremme noen fra å starte egen virksomhet. Hein understreker at det er viktig å være realist. Man må være villig til å arbeide hardt og ofre fritid underveis.

 

Forberedende kurs

Kari Granlund i Regionrådet for Fjellregionen har vært med å kartlegge behov utenlandske etablere har i en etableringsfase.  Deltagerne må kunne beherske norsk på et nivå hvor de i hvert fall kan kommunisere muntlig, da kurset sin helhet blir gjennomført på norsk – sjølsagt med ekstra forklaringer på engelsk der dette trengs.

– Dette er et forberedende kurs, poengterer Granlund. Det fokuserer bare på de problemstillingene som kan være ekstra vanskelige for innvandrere.

 

– Vi anbefaler sterkt at de fortsetter på det ordinære etablererkurset dersom de etter det forberedende kurset, fortsatt er motiverte for å starte egen bedrift. Flere av kursholderne er selv gründere og har god erfaring i å utvikle egne bedrifter!

 

Kurset går over tre kvelder, hver på fireskoletimer. Deltagerne får en individuell samtale som varer i 1,5 timer. Ved kursavslutning inngår en halv times oppsummeringssamtale. Det er ingen egenandel.

 

 

Det ordinære etablererkurset som starter etter endt forberedende kurs har en egenandel på kr 1.000.

 

Mer informasjon og påmelding

Informasjonsark (lenke til AB Utvikling AS)

Påmelding: Forberedende etablererkurs for innvandrere – Elverum mars 2015 (lenke til AB Utvikling AS)
Påmelding: Forberedende etablererkurs for innvandrere – Tynset juni 2015 (lenke til AB Utvikling AS)