Om Multikult

Hva er Multikult?
Multikult er en webbasert publikasjon skrevet av og for minoritetspråklige og andre som er interessert i integreringsspørsmål og som jobber innenfor temaet. Multikult er en nyhetskanal og diskusjonsforum for innbyggere først og fremst i Fjellregionen. Målgruppen er for øvrig nasjonal. Multikult er et organ hvor først og fremst de minoritetspråklige innbyggerne setter dagsorden.

Multikult redigeres på uavhengig grunnlag og i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten og i tråd med norske mediers etiske normer slik de er fremgår av Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol.

Dersom du reagerer på noe av innholdet på Multikult.no oppfordres du til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

 

Hvorfor Multikult?
Fjellregionen er en region med mange innbyggere med innvandrerbakgrunn som mangler en kanal, et forum hvor de kan være med å sette dagsorden. Regionen dekkes godt nyhetsmessig av både lokale og regionale aviser og nærradio. Imidlertid har ingen redaksjon fremmedspråklige medarbeidere eller medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn som kan være med å skape debatt og meningsbryting.

Stoffet skal være variert og kan eksempelvis preges av bidragsyter/forfatters behov for å fortelle om seg selv, hvorfor han/hun kom til Norge, om sin bakgrunn, kultur, religion og hva som er viktig for vedkommende, hvordan opplever de Norge, våre lover og skikker, kultur og levemåte. Ikke minst kan Multikult være en kanal for å kunne formidle drømmer og forventninger om et nytt liv i Norge. Stoffet kan også være aktuelle saker fra lokalsamfunnet som bidragsyter har dekket. Dette er en god måte å bli kjent med hverandres kulturer på og vil ha en betydning for integreringen i både lokalsamfunnet og regionen. Det viser lignende erfaringer fra Levanger og bilaget Nordlige Regnbue i Levangeravisa.

Multikult skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for andre kulturer og kjønn. Multikult skal fremstå som et verktøy for dialog og god integrering kulturer i mellom. Mange kommer fra kulturer hvor ytringsfrihet er ikke-eksisterende. Gjennom arbeidet med Multikult vil de få kunnskap om ytringsfrihetens betydning i Norge.

Multikult dekker både nasjonale og regionale målsettinger når det gjelder integrering, opplæring og kompetansehevende tiltak for innvandrere og minoritetspråklige.

 

Om initiativtakerne

Initiativtakerne til Multikult er fotograf og frilans journalist Ingrid Eide og IT-rådgiver og designer Thorbjørn Liell, begge bosatt i Tolga. Sammen driver de firmaet Ingrafo.

Ansvarlig redaktør er Ingrid Eide, fagutdannet fotograf siden 1988 og med journalistutdanning fra høyskolen i Bodø i 2000. Hun er universitet- og høyskoleutdannet innen offentlig forvaltning og sosiologi. Ingrid Eide hadde eget fotostudio på Røros fra 1989 til 2000, og har tidligere arbeidet i Fjell-Ljom og Østlendingen. Nå er hun frilans for Nationen og andre nasjonale aviser og fagtidsskrifter. Ingrid arbeidet de siste to årene for Regionalnytt, Kommunal- og regionaldepartementets nyhetsbrev på nett, samt departementets satsing «Lokal samfunnsutvikling i kommunene».

Thorbjørn Liell har nærmere 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han er opprinnelig fra Oslo og var ansatt i 10 år som IT-konsulent i Storebrand før han flyttet til Røros i 1995 hvor han jobbet som markedsansvarlig for bilglassprodusenten Lamit AS fram til etablering av egen IT-bedrift i 1998. Han arbeider blant annet med sosiale medier og design av nettsider, magasiner, bøker og brosjyrer for kommuner, næringsliv, lag og organisasjoner.

Begge holder kurs innen flere fagområder, bla fotografering og bildebehandling.

Ingrafo