Er du innvandrer og har en idé til en bedrift?

Etablererkurs for innvandrere

Etablererkurs for innvandrereI begynnelsen av mai starter det et forberedende kurs for innvandrere på Tynset (se også tidligere omtale). Kurset består av tre kurskvelder, pluss en kartleggingssamtale i forkant (slutten av mai) og en avslutningssamtale i etterkant. Første kurskveld er 4. juni på Kompetansesenteret i Aumliveien 4. Kurset blir holdt av AB Utvikling AS og Rådhuset Vingelen. Påmelding til forberedende etablererkurs kan gjøres her.

 

Målgruppe for kurset

Innvandrere som ønsker å etablere egen bedrift. (Det er ikke nok at de ikke finner seg arbeid, de må også sjøl se på dette som noe de ønsker.) Det gjelder innvandrere av alle kategorier og fra alle land, dvs. både flyktninger, arbeidsinnvandrere, livsstilsflyttere, ektefeller til nordmenn m fl …

Det kan også hende at personer som nylig har etablert en bedrift kan være i målgruppa for kursene.

 

Krav til språkkunnskap

Deltakerne må beherske norsk nokså godt. Dette fordi hele kurset vil bli gjennomført på norsk – sjølsagt med ekstra forklaringer på engelsk der dette trengs.

 

Ønske om videre deltakelse

Kurset er et forberedende kurs. Det vil si at vi ønsker sterkt at dere fortsetter på det ordinære etablererkurset, dersom dere etter det forberedende kurset fortsatt er motiverte for å starte egen bedrift. Det forberedende kurset gir ikke nok grunnlag for å etablere seg, det fokuserer bare på de problemstillingene som kan være ekstra vanskelige for innvandrere.

 

Kurssted: Tynset
Kursholder: Aud Christensen, Audun Holte, Eleonie Pijl-Zomer
Påmeldingsfrist: 04.06.2015 12:00 – meld deg gjerne på så snart som mulig dersom du ønske en kartleggingsamtale før kursstart!

Kurset er gratis! Kurset finansieres av Regionrådet for Fjellregionen.
Etablererkurset som starter fra høsten har en egenandel på kr 1.000 for de fem siste kveldene.

Maks. 15 deltakere

 

Tidsplan for kurset

Uke 22 – 23: Kartleggingsamtale
4. juni: 1. kurskveld fra 17:30-21:00
9. juni: 2. kurskveld fra 17:30-21:00
10. juni: 3. kurskveld fra 17:30-21:00
Uke 25: Avslutningssamtale

Meld deg på nå! Din påmelding er bindende.

Ordinært etablererkurs gjennomføres i Fjellregionen høsten 2015.