Avhengig av arbeidsinnvandrere

Næringslivet i fjellregionen er avhengig av arbeidsinnvandring for å få hjulene til å gå rundt, og sånn vil det fortsatt bli i tida fremover.

Vi er i den siste tida gjennom lokale og regionale medier blitt presentert for befolkningsutvikling i   fjellregionen som stadig peker i negativ retning.

«Vi sliter med å få tak i norske renholdere og må være glad for at vi har arbeidsinnvandrere», sier daglig leder og eier av RenholdsBehov AS Marius Berg til lokalavisa Arbeidets Rett i forrige uke. Renholdsbehov har avdeling på Tynset hvor tyske Stefanie Buron er driftsleder. (Les mer om Stefanie her)

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at i hele Fjellregionen var rundt 750 med innvandrerbakgrunn sysselsatt ved utgangen av 2012.

Av disse var 268 personer eller 10 prosent sysselsatt på Tynset. For de øvrige kommunen var tallet mellom 5 og 8 prosent. For Folldal og Holtålen er tallgrunnlaget så lavt at det ikke fremkommer på SSB sin statistikk.

Nord-Østerdal Landbrukstjenester på Tynset sysselsatte i fjor alene 180 arbeidsinnvandrere.  Det er 20 prosent av de 900 personene de har på sine lister for å formidle jobber i regionen.

Jan Klemmetvold er daglig leder i Nord-Østerdal Landbrukstjenester som er et vikarbyrå for bonden og bygda. De formidler jobber først og fremst innen landbruket.

Jan KLemmetvold3
Jan Klemmetvold, daglig leder i Nord-Østerdal Landbrukstjenester

Klemmetvold sier de er avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Det ville vært svært vanskelig dersom det kun var nordmenn å formidle jobber til. Tilbakemeldinger fra de som leier arbeidskraft hos Landbrukstjenester tyder på at de også er mest fornøyd med utenlandske arbeidere.