Styrker det flerkulturelle arbeidet i bibliotekene

Digital Bildeutstilling Burma (2)-2
Foto: Mostafa Porbayat

Hedmark fylkeskommune jobber aktivt med det flerkulturelle Hedmark. Mostafa Pourbayat er ansatt ved fylkeskommunen som den som har hovedansvaret for dette arbeidet. I tillegg fokuserer fylkesbiblioteket på det flerkulturelle i bibliotekene.

Fylkesbiblioteket har nylig avsluttet et prosjektsamarbeid med Flerkulturelt arbeid i fylkeskommunen og Inter Alia kommunikasjon om formidlingsprosjektet “Match: mismatch – interkulturell kommunikasjon”. Dette har vært et formidlingsprosjekt med en utstillings- og foredragsturné innen tverrkulturell kommunikasjon og  kulturforståelse. Formidlingsprosjektet har vært basert på et allerede eksisterende prosjekt som Inter Alia kommunikasjon har fått støtte til fra fylkeskommunene i Oppland og Hedmark. Sigrid Lindstad i Inter Alia kommunikasjon arrangerte kurs i interkulturell kommunikasjon med et seminar på Hamar i september og en studiereise til Burma i september/oktober i fjor. Kurset rettet seg særlig mot saksbehandlere i flerkulturelle sammenhenger, både politisk og administrativt i Hedmark og Oppland

 

Foto: Mostafa Porbayat
Foto: Mostafa Porbayat

Foredragsturné
– Vårt mål med formidlingsturneen som ble avsluttet i april var å gjøre de som jobber i bibliotekene, andre som jobber med mennesker, brukere av bibliotekene og folk flest bevisst på hvordan ryggmargsrefleksene og forventningene våre styrer oss i møte med mennesker fra andre kulturer, sier Mustafa Pourbayat som har vært foredragsholder i prosjektet sammen med Sigrid Lindstad. Pourbayat er også rådgiver for Kultur, bibliotek og kompetanse i Hedmark Fylkeskommune.

– For det første håpet vi at de som deltok blir bevisst hvordan deres bakgrunn, holdninger og forventninger spiller inn i møtet med andre mennesker.

For det andre at deltakerne ville kjenne på og snakke om hvordan vi kommuniserer med hverandre i den norske hverdagen. Sist men ikke minst ikke minst er målsettingen å styrke bibliotekenes rolle som aktiv aktør i samfunnsdebatten, informerer Pourbayat.


Burma som case
Formidlingsprosjektet har bestått av utstilling og et foredrag innen tverrkulturell kommunikasjon og kulturforståelse. Prosjektet har ønsket å belyse faktorer som er med på å utvikle ens identitet og som påvirker kommunikasjonen mellom mennesker med ulike kulturelle utgangspunkt og forutsetninger. Burma, med det etniske mangfoldet som finnes der, brukes som case for å konkretisere problemstillinger som dukker opp i arbeidet med flerkulturelle spørsmål og kommunikasjon og kulturforståelse.


Digital utstilling
Den digitale utstillingen konkretiserer og løfter fram hvordan kommunikasjon inneholder forskjellige elementer for ulike mennesker. Den skal gjøre de som ser på den klar over sitt eget utgangspunkt og at det kan være meget forskjellig fra andres.

Bildeutstillingen som ble vist i bibliotekene i Kongsvinger, Våler, Ringsaker, Rendalen og Stange i mars og april kan du se her:

http://vimeo.com/62148456

(Foto, film og tekst: Mostafa Porbayat. Foto og tekst: Sigrid Lindstad. Redigering: Amund H. Steinbakken)