Samenes nasjonaldag

Multikult gratulerer alle samer med Samefolkets dag 6. februar. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Det var den 15. Nordiske Samekonferansen i Helsinki i 1992 som bestemte at 6. februar skal være samenes nasjonaldag. På denne dagen kom det første samiske landsmøtet sammen i Trondheim i 1917. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

Samefolkets dag ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Offisiell flaggdag

I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge. Derfor skal det flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget. Flagging på 6. februar er en hilsen til samene på nasjonaldagen og en erkjennelse av samisk identitet av samene selv.

Det samiske flagget er flagget til den samiske nasjonen og er felles for samer i alle land.

Hovedtema er fra runebommen og fra sørsamen Anders Fjellners (1795- 1876) nasjonalepos. Sirkelen i flagget viser til sol- og månesymbolet, rødt for sol og blått for måne. Fargene i flagget er de samme som i samenes tradisjonelle kofte. Det er den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms som har utformet flagget.

Ulik feiring 6. februar markeres i hele det samiske bosettingsområdet Sápmi på ulikt vis. I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Tradisjonell mat en viktig del av markeringene de fleste steder. Dette skyldes at samene har sterke tradisjoner for å samles sosialt rundt måltidene.

I Oslo er det tradisjon for at ordføreren inviterer samer i Oslo og Østlandsområdet til frokost på nasjonaldagen. (Kilde: Wikipedia)