Neste uke starter Rørosmartnan!

Tirsdag 18. februar starter den årlige Rørosmartnan.

En begivenhet over fem dager hvor tradisjonene lever videre og hvor historie og kultur formidles gjennom tradisjonell lokalmat, stemninga i bakgårdene, kjøring med hest og slede, demonstrasjoner av gammelt håndverk, auksjoner og mye, mye mer …slik det startet midt på 1800-talletxxDSC_0027-Edit martnan.

Historiens første Rørosmartna ble holdt i 1854. En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende: ”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned (…)”

Og det er siden blitt gjort. Fra 1980-tallet har Rørosmartnan utviklet seg voldsom både med hensyn til antall besøkende og aktiviteter. Den moderne Rørosmartnan viderefører tradisjonen som livlig markedsplass og sosialt møtested. Dette var og er et av Nordens største markeder.

I 1855 kom noen tusen personer dit for å kjøpe, bytte eller selge varer som skinn, salt, smykker, lin og hester. I dag har markedet nærmere sytti tusen besøkende hvert år. Skinn og smykker selges fortsatt, men ikke like mye salt! Programmet for årets Rørosmartnan finner du her. www.rorosmartnan.no

Markedene i Erlia og på Neby

«Røros marked» var ikke det første i distriktet da det ble opprettet i 1854. I september 1685 ble det ved en kongelig forordning bestemt å nedlegge markedet på Grundset ved Elverum og til erstatning “lade afholde et aarligt Marked i Erlien beliggende mellem Tønset og Dalsbygden den 3die Marts til handel med Korn, Skind, og andre indenlandske Vare”.DSCF0176-Edit Martnasgubber

Før det ble opprettet et provianthus på Røros, brukte arbeiderne ved verket seks uker vinterstid på strekningen fram og tilbake til Elverum for å handle. Avstanden til Erlia (nord for Tolga sentrum) var atskillig kortere. En vet ikke med sikkerhet hvor markedsplassen her lå. Enten var den lokalisert til en plass øst for gården Øvensom eller ved elva (Erliøiom).

Markedet i Erlia ble i 1744 flyttet til Neby på Tynset. Her ble et holdt årlige markeder i ni dager fra midten av februar. Tynset var et knutepunkt med stor trafikk av kull og malmkjørere på Glomma. På Neby ble det handlet med huder, skinn, vilt og smør. Markedet på Neby ble opphevet i 1783 paa Grund af Drik og Uorden.

Etter at Rørosbanen kom i drift, ble det opprettet et marked på ekserplassen på Ramsmoen på Tynset der det ble omsatt husdyr. I mellomkrigstida ble markedet utvidet med tivoli, salg av ulike varer, skytebane og dans på lokalene Fram og Rambu.

Tynsetmart`n gjenoppsto i 1979 og arrangeres av handelsstanden i begynnelsen av oktober hvert år.

Kilde: Rullan går – ei jubileumsbok til den 150. Rørosmartnan i 2003