Ønsker du å skape din egen arbeidsplass?

Næringsapparatet i kommunene i regionen står klar til å veilede de som satser på egen bedrift.
Næringsapparatet i kommunene i regionen står klar til å veilede de som satser på egen bedrift.
Næringsapparatet i kommunene i regionen står klar til å veilede de som satser på egen bedrift.

Har du lyst å starte egen bedrift?
Har du en idé du har lyst å teste ut, eller er du etablert og ønsker råd om hvordan du kan utvikle bedriften?

Kanskje er du innflytter fra et annet land og ønsker informasjon om lover og regler for å drive bedrift i Norge, eller er du generelt interessert i næringsutvikling? Da bør du lese videre.

Ny næring og flere etableringer ønskes i Nord-Østerdalen. Alle kommuner i Fjellregionen ønsker å opprettholde folketallet og få flere innbyggere. Da trengs arbeidsplasser og næringsaktivitet.

Møte for alle
Det er AButvikling as på Flisa som sammen med underleverandørene Vingelen Utvikling AS og Duplus AS (også fra Flisa), som har inngått avtale med Hedmark fylkeskommune for Etablereropplæring i Hedmark fra 2014. I den forbindelse inviteres til et åpent møte. Målet med møtet er både å skape blest om etablererkurset, og å utveksle erfaringer om næringsutvikling.

– Derfor ønsker vi bred deltakelse – både mulige deltakere på etablererkurs, men også alle andre med interesse eller bakgrunn fra nyskapning og næringsutvikling, sier Hedvig Rognerud i Vingelen Utvikling som sammen med Erling Aas-Eng skal lede kursene. Jeg håper vi får et flerkulturell deltagelse på kursene, det blir en berikelse for begge parter, mener kursleder.

Individuell rådgiving
Temaene for kurskveldene er blant annet forretningside, økonomi, selvledelse. Den siste kurskvelden får etablererne presentere forretningsplanen for et «testpanel».

Leder i Næringsforum i Fjellregionen Ketil Leteng, gir honnør til kommunene som nå setter seg i førersetet når det gjelder å lage opplegg for nyetablerere i regionen. Næringskonsulenter i kommunen skal stille tid til disposisjon for deltagere på etablererkurset. Det er viktig at disse får støtte i tida fremover. Kursavgiften er på 1000 kroner. Fem timer rådgiving med egen veileder er inkludert i prisen.

To infomøter
Kurset er todelt:

• KORTKURS: «TEST DIN IDÉ» – 5. februar (én kveld)
• FORRETNINGSMODELLKURS: «GJENNOMFØR DIN IDÉ» – fem kvelder med start 5. mars

De åpne informasjonsmøtene i forkant av kurset arrangeres både på Alvdal og Tolga. Interesserte kan møte der hvor det passer best.  Her skal regionale bedrifter som presentere sin historie om hvordan det er å starte egen bedrift, både på godt og vondt.

Det er kommunene i Nord-Østerdal og Hedmark Fylkeskommune som arrangerer kursene. Påmelding til servicetorget i Tolga kommune: postmottak@tolga.kommune.no eller telefon: 62 49 65 00 innen torsdag 16.januar. Deltakelse på møtet er gratis.

Påmelding til servicekontoret Alvdal kommune: postmottak@alvdal.kommune eller telefon 6248 90 00 innen torsdag 16. januar. Deltakelse på møtet er gratis.

Program for møte på Alvdal

Tid: 20. januar klokka 19.00.

Sted: Nordihaugan på Alvdal

Program:

 • Velkommen v/ordfører i Alvdal Svein Borkhus
 • Et praktisk eksempel – Alvdalstolpen v/Tommy Stormoen og Anders Øien
 • Hva kan Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hedmark bidra med?
  v/Mari Pandum og Anne Pauline Skjelkvåle
 • Hva ser en bank etter i møte med en etablerer? v/Ann Brudevoll, Sparebanken Hedmark
 • Presentasjon av tilbudet på etablererkurs vinteren 2014 v/Hedvig Rognerud i Vingelen Utvikling
 • Kort presentasjon av etableringen Nordihaugan v/Mona Murud, etterfulgt av
 • Mat og prat rundt bordene.
 • Et praktisk eksempel – Heidrun v/Anne Ragnhild T. Rønning
 • Åpen post – hvordan kan det bli ny næring og flere etableringer i Nord-Østerdalen?

 

 

Program Tolga

Tid: 21. januar kl 1900

Sted: Malmplassen Gjestegård

 • Velkommen v/ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug
 • To relativt nystarta bedrifter forteller om sine erfaringer:
  Matråd, Tolga
  Os Blomster
 • Hva kan Innovasjon Norge og Fylkesmannen bidra med? Ved Mari Pandum og Anne Pauline Skjelkvåle
 • Hva ser en bank etter i møte med en etablerer? Ved Tolga-Os Sparebank
 • Presentasjon av tilbudet på etablererkurs vinteren 2014, ved Vingelen Utvikling

 

Kveldsmat og prat rundt bordene

 • Os Trekultur. En suksessbedrift i Os.
 • Åpen post – hvordan kan det bli ny næring og flere etableringer i Nord Østerdal?