Fjellregionrådet har fått pusset opp hjemmesidene!

Fjell-logo1_RGB

– Menyer er endret, forsiden er noe forenklet i uttrykket, sidene skal være mer logisk å finne fram på, sier Mariann Streitlien i Regionrådet. På forsiden finner man faste linker blant annet den den nye arrangementskalenderen for regionen, regionrådets facebooksider og Næringsforum i Fjellregionen. En arbeidsgruppe har i høst hatt en gjennomgang av bildemateriell og innhold av sidene.

Arbeidsgruppa har vært opptatt av at hjemmesiden skal inneholde konkret og oppdaterte informasjon for tilflyttere slik at det er lett å tilegne seg informasjon i en regionen de har flyttet til, eller kanskje er på vei til. Derfor samles all relevant informasjon for disse målgruppene under ny meny «Tilflytting og nyttig informasjon». Her ligger også en oversikt over alle tilflyttervertene i kommunene. Kommunene i Fjellregionen har tilflytterverter som er der for å hjelpe de som har flyttet hit, eller har tanker om å flytte til regionen.  e
Det nå utarbeidet en tydelige fane der den som er ny i kommunen kan få informasjon om f.eks. kriseberedskap, nødhjelp, legevakt, tannlege, politi, brann, krisesenter, helsesøster, norskopplæring, transport. Her ligger linker til nettsider for ruteopplysninger til buss og tog.

Vi holder fortsatt på å bearbeide og forbedre innhold, så vi er enda ikke i mål med dette arbeidet, sier Streitlien. Mer informasjon skal blant annet oversettes til engelsk og tysk.