Mangler vi tilbud til nye innbyggere på Tynset?

«Det er lett å mislike ting som vi ikke kjenner eller forstår. Ofte er årsaken også det at vi er redde for det vi ikke kjenner.»

 

Av Natalia Verzhbytska

Artikkelforfatteren. Foto: Anastasia Verzhbytska

Jeg heter Natalia Verzhbytska og kommer opprinnelig fra Ukraina. Jeg har bodd på Tynset i halvannet år, er gift og har hus, hund og 2 barn som går på ungdomsskolen. Jeg er 36 år, utdannet filolog fra hjemlandet, og jeg har arbeidet med flere ulike ting i mitt yrkesaktive liv. Siden jeg kom til Norge har jeg tatt norskopplæring, og jeg deltar i introduksjonsprogrammet til Tynset kommune. Jeg har slik en del av arbeidsdagen med teori, mens den andre delen av dagen tilbringes i praktisk arbeid, for å kunne praktisere språket i møte med andre mennesker. Det fungerer veldig bra for meg, og jeg tror dette er et godt program for andre som deltar også.

Jeg har snakket med mennesker som bor her i distriktet og spurte: «Hva tenker du om fritidsaktiviteter på Tynset? Eller hvilke aktiviteter er interessante for deg? »

Selvfølgelig svarte de at å gå på ski, gå på tur, gå på Friskliv og så videre. På spørsmål om hvilke fritidsaktiviteter de liker best å gjøre på kveldstid, svarte at de besøker venner eller at de går på stasjonen, en av få uteplasser hvor folk kan møtes på Tynset.

Unge savner fritidstilbud vinterstid
Jeg vet at mange mennesker jobber mye i løpet av uka, og det er naturlig at de vil slappe av i helgene og gå ut med venner. Mange klager på at det ikke fines et sted på Tynset hvor de kan få underholdning, spesielt unge mennesker, og kanskje spesielt om vinteren.

Når jeg spør mennesker om de kan kommentere sin fritid på Tynset, hører jeg ofte disse ordene: -kjedelig, håpløst kjedelig, mørkt kjedelig. Og når jeg spør: «Hva kunne dere tenke dere å gjøre fredag og lørdag kveld?» Mange svarer at det kunne være greit å få en nattklubb på Tynset, hvor de kunne danse, høre på tøff musikk og prate med venner.

Biblioteket viktig møteplass og kunnskapsformidler
Jeg har også fått andre svar. Mange har faktisk en hobby som de trives med. Kulturhuset kan by på teater, musikk og dans, man kan få spille på ulike instrumenter og få opplæring på disse. Biblioteket har et godt og rikholdig utvalg av bøker, for de som liker å lese. Sportsaktiviteter er det mange av, og hvis du liker disse delene av kulturlivet, har du flere valg.

I den siste tiden har det kommet mange mennesker fra ulike nasjoner til Tynset og til distriktet rundt oss. Mange mennesker som bor i Norge vet lite eller ingenting om kultur og tradisjon for de menneskene som kommer hit.

Kunnskap gir trygghet
Derfor har lærere fra opplæringssenteret også organisert møte mellom ulike mennesker, som det å jobbe i kirken hvor man ofte kan treffe nordmenn og mennesker fra andre land. På slike møter får alle kjennskap til forskjellige kulturer. De spiser tradisjonsmat, hører musikk fra de enkelte land og får ofte se tradisjonelle danser. Slike møter hjelper på forståelsen av mennesker som kommer hit. Det er lett å mislike ting som vi ikke kjenner eller forstår. Ofte er årsaken også det at vi er redde for det vi ikke kjenner. Når vi blir bedre kjent med mennesker, deres bakgrunn og kultur, skifter vi i mange tilfeller mening om andre personer. Trolig gjelder dette også ulike fritidsaktiviteter. Man kan bli en del av Tynsets eksisterende fritidstilbud, eller hvis man har ideer har en mulighet til å realisere ideene her i Norge. Det er veldig enkelt å klage på et kjedelig liv på Tynset, men kanskje du heller burde prøve å gjøre noe for å forbedre livet?

Derfor vil jeg komme med en oppfordring;
Hvis du vil forandre verden –begynn med deg selv. Det finnes folk på Tynset, både i kommunen og innen kulturtjenesten som kan hjelpe deg med ideer du vil realisere. Kanskje kan nettopp du bidra til at Tynset får et bedre og bredere fritidstilbud både for eldre og yngre innbyggere.