Stor-Elvdal Bibliotek: Smeltedigelen og Multikult

Redaksjonen ved Stor-Elvdal bibliotek
Redaksjonen ved Stor-Elvdal bibliotek pr februar 2012: Fv.: Furtuna Habte (Eritrea), Abshir Gulled (Somalia), Hanan Hassan (Somalia), Astrid Lingaas (Norge) og Abdelrazig Abaker (Sudan). Foto: Anne-Grete Bjørlo

Folkebibliotekene spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet. Hit kommer flyktninger og asylsøkere nesten før de har pakket ut – for bibliotek er et kjent begrep i verden. Formidling av litteratur til denne gruppen er viktig – men kan det også gjøres omvendt?

Hvordan kan de flerkulturelle miljøene bruke biblioteket som base for å formidle SINE tanker og opplevelser til lokalbefolkningen?

Av Anne-Grete Bjørlo, biblioteksjef ved Stor-Elvdal bibliotek

 

Statlig mottak og bosetting av flyktninger
I 2007 opprettet UDI/Norsk Mottaksdrift et statlig asylmottak i Stor-Elvdal Kommune, fordelt på Stai og Sollia.  Samtidig begynt arbeidet med å bosette flyktninger. Etter hvert ble det tydelig at storelvdølene hadde fått et fargerikt nytt tilskudd på innbyggersida.  Frivilligsentralen, Voksenopplæringa og Stor-Elvdal Bibliotek fikk nye oppgaver.

Bibliotekets rolle
De første språkkunnskapene testes ut på personalet. ”God dag, god morgen, hva er klokka?”

”Har dere norskkurs? Norsk grammatikk? Al Furat? Ordbøker på tigrinja, kurdisk, somalisk???” Norske bibliotek støvsuges for litteratur, vi får tilsendt depoter fra Flerspråklig bibliotek på Deichmanske bibliotek i Oslo på mange fremmede språk – men det blir aldri nok.

Så meldes det om det store norske leseløftet – Leseåret 2010. Direktoratet for Arkiv, Bibliotek og museum lyser ut midler. Stor-Elvdal Bibliotek søker – vi trenger friske penger for å kunne omorganisere biblioteket og få til et studieverksted hvor folk kan komme og alltid finne noe de kan jobbe med. Her skal det være ordbøker, språkkurs, grammatikk og den lydbokstøtten som finnes. Databasert læring er et viktig element.

180.000 kroner kommer det fra ABM – og etter en heftig periode på halvannet års rydding og omorganisering av biblioteket er studieverkstedet klart til bruk.

Hva nå?
Kommunestyret kom på befaring i desember 2011 – men studieverkstedet var jo ikke for dem. Så hva kan vi bruke det til? Da dukker Ingrid Eide og Thorbjørn Liells prosjekt Multikult opp – og da var veien fra tanke til handling kort.

Aktuelle ”skribenter” ble kontaktet direkte, Frivilligsentralens Astrid Lingaas ble koblet inn – hun jobbet også på Voksenopplæringa og kunne formidle prosjektet videre den veien.

Første ”redaksjonsmøte” fant sted på Tynset 2. februar 2012. I pausen etter Safia Abdi Haases foredrag på Tynset Kulturhus møtte ansvarlig redaktør Ingrid Eide gjengen fra Koppang som ville være med. Og allerede mandagen etter hadde vi det første redaksjonsmøtet på biblioteket på Koppang.

Det skrives, tenkes og diskuteres. Vi er i gang!