Mangfolk: Mahdi 20 år i Norge

Ildsjelen, politikeren, medmennesket, forbildet og Trollkjerringa. Mahdi Hassan fra Tynset er en markant og godt integrert somalier i Fjellregionen 

mangfolk-10-politiker-wpHan kom til Norge som 22-åring. Det er 20 år siden. Ett og et halvt år senere kom kona og den eldste sønnen etter på familiegjenforening.

I forbindelse med Mangfolkfestivalen på Tynset 13. september 2014, ble ti personer fra Fjellregionen portrettert. Mangfolkfestivalen ønsker å presentere det mangfoldet vi har i regionen, på mange områder. Multikult presenterer hver av disse ti profilene nærmere i både tekst og bilde i en egen portrettserie. Ord og bilder av Ingrid Eide.

– Da hadde jeg jobbet som snekker i et år for å klare forsørgerplikten som var et krav for å få familiegjenforening. Deretter jobbet han fire år på Stompa. I 1992 reiste han tilbake til Somalia og videre til Egypt. Der tok han utdanning innen idrett ved en idrettshøgskole.  På samme tidspunkt startet krigen nord i Somalia og familien reiste tilbake til Norge.

– Det har skjedd en total endring i integreringsapparatet i regionen på disse 20 åra. Jeg måtte stå på sjøl, finne informasjon om mangt og meget og ta kontakt med folk.  Det fantes ikke noe introduksjonsprogram. Ting var lite tilrettelagt fra både myndigheter og kommuners side i forhold til hva vi ser i dag. Jeg tørr å påstå at det var mye mer krevende å komme som flyktning på den tida, sier Mahdi. Tilgengelig informasjon på nett fantes heller ikke i den grad.

 

Krevende kodeknekking

Mahdi har aldri vært redd for å utfordre bestående systemer. Tidlig reagerte han på passiviteten til flyktninger som kom hit, og hvor mange som falt utenfor arbeidslivet. Og stilte spørsmålet hvorfor.

– Det tror jeg i hovedsak skyldes to ting, det ene er det enkelte menneske som ikke har noen planer og tanker om hva man kan gjøre, og heller ikke griper de sjansen når den er der. Mitt råd er, kom dere ut. Det er ingen som kommer og banker på døra.

Den andre årsaken mener Mahdi er systemet rundt som ikke klarer å stille klare krav og forventninger til mennesker fra dag én.

– Det mener jeg er nødvendig. Det er liten kontroll på hvordan penger i introduksjonsprogrammet blir brukt. Kvaliteten variere veldig, og lykkes vi ikke å integrere foreldre blir det også vanskeligere å integrere barna, mener han.

Hvordan opplevde du å komme til Norge som 22-åring?

Det er en krevende prosess å komme til Norge og tilpasse seg det norske samfunnet.  Å takle kulda har vært den største utfordringen. Jeg har brukt MYE tid på å knekke koder for å tilpasse meg.

– Eksempel?

– Å være presis! Å passe klokken er ikke noen selvfølge i alle kulturer. Her forventes det. Følges ikke dette i eksempelvis jobbsammenheng kommer man ikke videre og møter stengte dører.

 

Startet judoklubb

Mahdi har hatt en målbevisst holdning om å være aktiv i samfunnet og bidra på områder hvor han føler han har noe å bidra med. -Å være samfunnsinteressert og deltagende organisasjonslivet er viktig her i regionen. Derfor ønsker jeg å være et forbilde for barn ved å vise et samfunnsansvar. Jeg registrerte at få innvandrere var, og er, aktive i organisasjonslivet.  Mahdi står selv bak etableringen av Judoklubben på Tynset. Over 1000 unger har vært med i de 13 år klubben har eksistert. Per dato har den 45 aktive medlemmer.

– Judo har for mange vært en døråpner til andre aktiviteter. Jeg tror ikke noe på egne organisasjoner for flerkulturelle. De må ta initiativ sjøl, ta kontakt med folk og bidra der man kan, fastslår den driftige tynsetingen.

Mahdi har vært ansatt ved Tolga skole i 10 år. Her har han etablert judo som en alternativ læringsarena inn i kulturskolen. –Skolen har vært veldig bevisst på bruk av min kompetanse. Det er  meget viktig å spre den flerkulturelle kompetansen i skolen. Det gjør de ved Tolga skole, påpeker han.

 

Nysgjerrig lokalpolitiker

Mahdis samfunnsengasjement er stort.

– Jeg hadde aldri drømt om at det skulle bli så stort, innrømmer han. Det tok av etter at han startet som lokalpolitiker for SV. Kompetansen til en flerkulturell, samfunnsengasjert, godt integrert flerkulturell tynseting ville flere dra nytte av.

Han fulgte med politikken fra sidelinja en god stund i politikken før han ble aktivt med.

– Jeg gikk på kommunestyremøter som tilskuer for å se og lytte. Hvordan foregår slike møter og hvilke typer saker blir behandlet? Politikerne tok kontakt med meg, og jeg ble invitert til ulike politiske miljøer som aktiv deltager.

Mahdi satt i kommunestyre for Sosialistisk Venstreparti (SV) på Tynset i 8 år. Han tok initiativet til etableringen av Internasjonalt Råd, hvor han sitter som leder. Etter Tynsets modell, ble Internasjonalt Råd også etablert på Tolga. Målet er å få på plass et felles internasjonalt råd for regionen. Hans drøm er et regionalt kompetansesenter for inkludering og integreringsarbeid i regionen.

– Kommunene må være i forkant på mange områder og samarbeide om inkluderingsarbeidet. Vi må få på plass felles interkommunal handlingsplan for dette arbeidet, poengterer Mahdi som også leder helse, omsorg og sosialkomiteen i Tynset kommune. I 10 år har han også vært meddommer i Nord-Østerdal Tingrett, som den første med flerkulturell bakgrunn.

 

Trollkjerring med handlekraft og mot

Trollkjerringprisen på Tynset deles ut til en person som gjort seg bemerket gjennom sin evne til å nå langt ved a tro på egne ideer og evner. I 2007 fikk Mahdi prisen som deles ut av Tynset Næringsforening. I juryens beskrivelse av prisvinneren står det følgende;

«Mahdi Hassan har ikke bare vært en viktig rollemodell, men også en inspirator for mange flyktninger og mennesker med utenlandsk opprinnelse og ikke minst for oss nordmenn. Han har, som en ekte Trollkjerring, med handlekraft og mot, bevist at det går an hvis man vil. Mahdi har med sin væremåte vært en sterk og god bidragsyter når det gjelder å slette fordommer mange nordmenn har i forholdet til mennesker fra andre kulturer.»

Nasjonalt har også ildsjelen gjort seg bemerket. I fire år har Mahdi vært medlem i fagrådet for Distriktssenteret. Her jobbes med blant annet spørsmål som hvordan man skal beholde og aller helst øke tilflyttingen til distriktene og hvordan man skal legge til rette for det.

Og ikke nok med det; både i 2008 og 2010 er han blitt nominert av Judogruppa til Årets Ildsjelpris.

– Det var en ære å bli plukket ut blant de 15 beste kandidatene av 1200 nominert på landsbasis, forteller Mahdi. I 2009 ble han også nominert til Årets forbilde av for sin innsats for barn og unge i regionen. Det er Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet som deler ut prisen.  Til sammen fikk Mahdi fem ulike utmerkelser på fire år for sitt samfunnsengasjement:

  • Trollkjerring 2007
  • Brudgom 2008
  • Årets Forbilde 2009
  • Regionselger av Fjellregionen 2009
  • Årets Ildsjel diplom 2010 en av femten kandidater til prisen 1200 nominert på landsbasis

 

 

Må ta bedre vare på tilflyttere

– Politikk er spennende, men jeg har ikke bestemt meg om jeg skal ta gjenvalg, sier politikeren og ildsjelen fra Tynset. På hjemmebasis er det også travle dager med seks barn fra 3-17 år. Med husbygging og ei kone som jobber 70% i Tynset kommune flyr tida.

– Man får tid til det man vil, men man må ha en struktur i hverdagen. Støtte fra familien er viktig, understreker Mahdi.

Men han vil fortsette sitt engasjement i lokalsamfunnet. Når man ser resultater av det arbeidet man legger ned er det motiverende. Det som driver ham er ønsket å bidra til å gjøre en forskjell.

– Du har 20 års fartstid i Nord-Østerdalen nå. Sett med dine øyne – hva er denne regionens største utfordring når det gjelder å integrere tilflyttere?

– Det handler først og fremst om holdninger. Vi går glipp av så mye ressurser og kompetanse som innvandrerne har, fordi vi ikke klarer å ta vare på dem. De må få vise hva de kan og få rask respons på det. Derfor ønsker jeg å kunne realisere drømmen min som er et flerkulturelt kompetansesenter i Fjellregionen. På Mahdi-vis sveiper han håndflata bestemt over låret for å fastslå utsagnet.

 

Tidligere Mangfolk-portrett: