Gratis norskkurs for polakker

NTNU (Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet) tilbyr nå et gratis nettbasert norskkurs på polsk, LearnNoW. Tilbudet er støttet av flere departementer. Målet er å gi et tilpasset språkopplæringstilbud til en gruppe innvandrere som ikke har hatt et slikt tilbud. En versjon på spansk er også snart ferdig.

Nettilbudet baserer seg på et tilbud som opprinnelig bare var tilgjengelige med engelsk støttespråk og laget for utenlandske studenter. Med ekstra finansiering fra staten ble dette tilbudet utvidet for også å kunne dekke behov hos særlig arbeidsinnvandrere. Det arbeides videre med å gjøre opplæringstilbudet mer arbeidsrettet. Det skal være relevant for arbeidstakere både i privat og i offentlig sektor. Tilbudet kan også hjelpe innvandrere med å forstå og snakke ulike dialekter.

Å kunne norsk gjør det enklere for innvandrere å få brukt sine ressurser. Arbeidsinnvandrere er den største gruppen av innvandrere som kommer til Norge.

Her kan du se det nettbaserte norskkurset på NTNU sine sider:

http://www.ntnu.edu/learnnow-pl/info/guide

 

Kilde: Regionalnytt nr. 1 2014