Fra språkrommet

SpråkrommetUkas bidragsytere fra Tynset barneskole er elever som er med i en basisgruppe for språktrening. De er alle minoritetsspråklige elever som kom til Tynset i løpet av fjoråret og går i en mottaksklasse.

– Her jobbes det med ordinnlæring både i praksis og teori. Vi bruker ofte bilder til ord og vi bruker oss sjøl, forteller lærer i mottaksklassen Renate Rimkus Livden. Snakker vi om å hoppe så hopper vi, dans, så danser vi, løpe så løper vi.

– Vi jobber med ord som har med ulike temaer og disse setter vi inn i en ordbank. Det kan være temaer som høytid, vår, demokrati og så videre. Dette bidraget til Multikult er et eksempel på hvordan vi øver med ord og jobber med ordinnlæring, sier Livden

 

SmileyTynset Barneskole

Vi jobber med øveord  i uke 12.
Øveordene er: bak, ved siden, utenfor, liten, stor, på, til.

Elevene har skrevet setninger med øveordene:

Mahboba er bak meg.

Aisha sitter ved siden av Mahboba. (Sada, 12 år)

Jeg står bak et tre.

Jeg står ved siden av Marita. (Shokaiba, 11 år)

Jeg står utenfor skole.

Jeg er liten.(Loreta 10 år)

Posten er tomt.

Min matboks er firkant.( Mahboba 10 år ).

Jeg står på strek.

Sirkle er rund. (Aisha, 10 år)

Når vi ikke øver på ord og setninger lager vi denne uka papegøyer til barnas verdensdag. Papegøyesangen til Torbjørn Egner må også læres:

PapegøyeJeg er en papegøye fra Amerika.

Der ble jeg født for veldig lenge siden.

Jeg snakket ikke da, men papegøye-mamma sa:

Han lærer nok å snakke litt med tiden.

Hilsen elever og voksne på
Tynset barneskole, Språkrommet