SEMINAR: «Derfor blir vi her»

Hva skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere skal bli boende i en distriktskommune?

 

Dette er temaet for seminaret som holdes i Tynset kulturhus, 15. november 2012.

Påmelding innen 9.november til: gunn.braten@tynset.kommune.no

PROGRAM:

0930-1000:

 • Kaffe, frukt og registrering

1000-1100:

 • Presentasjon og overrekkelse av rapporten «Derfor blir vi her»  ved:
 • NIBR v/ forsker Aadne Aasland
 • Distriktssenteret v/Marianne Solbakken
 • Ordfører i Tynset og Regionrådsleder Bersvend Salbu
 • Hedmark Fylkeskommune v/Randi Langøygjelten

1100-1115:

 • Faglig verksted: hva kan gjøres for å styrke inkluderingsarbeidet i Fjellregionen?
 • Presentasjon av arbeidsmetode og gruppeinndeling v/leder i Internasjonalt Råd i Tynset, Mahdi Hassan

1115-1200:

 • Lunsj i Kulturhuskaféen

1200-1330:

 • Gruppearbeid.

1330-1420:

 • Oppsummering av gruppearbeidet med valg av tiltak regionen ønsker å jobbe videre med. Ved Rune Jørgensen og Aadne Aasland

1420-1430:

 • Sluttord og vel hjem v/Rådmann i Tynset Arild Einar Trøen.

Arrangører er Internasjonalt Råd i Tynset Kommune, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark Fylkeskommune og Distriktssenteret.

Rapporten kan leses og laste ned her: http://www.nibr.no/no/aktuelt/derfor.aspx

Populærversjon av rapporten kan hentes på servicetorget i Tynset Kommune samt lastes ned her: http://www.distriktssenteret.no/filearchive/derfor-blir-vi-her-kortversjon.pdf