Ny rapport: «Innvandrere er redningen, kommunene gir blaffen»

Tynset opplæringssenter har bistått forskerne ved NIBR i arbeidet deres med forskningsrapporten. Rektor Svanhild Næverdal bistår Luul Hashi Guled (t.h.) fra Somalia med norskleksa. Foto: Ingrid Eide/Multikult

Pressemelding fra Distrikssenteret

Ny rapport:
– Innvandrere er redningen, kommunene gir blaffen

– Kommunene har ikke tatt inn over seg de mulighetene mangfoldet av innbyggere gir, sier direktør Halvor Holmli i Distriktssenteret når han i dag legger fram den nye rapporten «Derfor blir vi her, – hva gjør at innvandrere blir boende i norske distriktskommuner?»

Senteret har svært få eksempler på kommuner som virkelig har tatt på alvor at sammensetningen av folk i kommunen i dag er under stor forandring og utvikling.

– Selv om folk flest er høflige, vennlige og relativt positive til at innvandrere bosetter seg i kommunen, så lever innvandrerbefolkningen mer på siden av enn sammen med folk som bor i kommunen fra før, forteller Holmli. Rapporten bringer innvandrernes egne fortellinger om hvorfor de blir boende i et Distrikts-Norge som sårt trenger dem.

Les mer på www.distriktssenteret.no. Link til rapporten som helhet finnes også der.

Hva som får innvandrere til å bli boende i distrikts-Norge, er tema for denne rapporten. Undersøkelsen er et oppdrag for Distriktssenteret (DS) og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Å få frem innvandrernes stemme har vært et hovedmål i undersøkelsen hvor Tynset har deltatt som referansekommune.

– Dette hadde ikke vært mulig uten at et mangfold av personer med innvandrerbakgrunn i kommunene Haram, Vestvågøy og Tynset hadde vært villige til å dele sine erfaringer med oss. Likeså har vi hatt stor nytte av erfaringene og refleksjonene til andre aktører lokalt; kommune, næringsliv og frivillig sektor, sier forfatterne i forordet.

Forfattere av rapporten er Susanne Søholt, Aadne Aasland, Knut Onsager og Guri-Mette Vestby.