Lærer samfunnskunnskap på eget morsmål

amar

 

Foto: Mohamed

Den nye regjeringen vil gjennomføre muntlige eksamener for fremmedspråklige i norsk og samfunnsfag for å kunne få oppholdstillatelse.

Tekst og foto: Mohamed Hassan

Slik det er dag har kommunene plikt å gi innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet 50 timer obligatorisk undervisning om norske samfunnsforhold på eget morsmål.

Nå i høstferieuka deltar mange innvandrere på intensiv kurs i samfunnskunnskap på Tynset. Det er Tynset Voksenopplæringssenter som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kurset som er på 25 timer. Det har vært et tilbud til alle innvandrere hver høst- og vinterferie i mange år.  Her deltar innvandrere fra alle samarbeidskommunene Tolga, Alvdal, Folldal, Røros, Rendalen og Stor-Elvdal.

Innholdet i kurset er i hovedsak delt i to. Det handler om «Arbeid i Norge» som omfatter tema som kunnskap om introduksjonsprogrammet –  hva er det, arbeidslivets spilleregler, utdanning, egne kvalifikasjoner, lønn og skatt.  Den andre hoveddelen «Slik lever vi i Norge», tar opp tema som personlig økonomi, religion og høytid, helse og tradisjon og demokrati i familie og samfunn.

Deltagerne får utdelt bevis på gjennomført kurs.

Tynset kommune er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen av kurset og programveileder i Tynset, Amar F. Niang er kontaktperson for den enkelte kommune.

De som ikke har meldt seg på i denne omgang vil få ny mulighet i vinterferien i februar.