Lær norsk og spar penger!


– Jeg strøk på teoriprøven første gang. Mitt råd til andre innvandrer som skal ta førerprøven er å fokusere på språket. Lær dere godt norsk før dere begynner å ta kjøretimer. Det er det aller viktigste. Billigere blir det også!

Av Ingrid Eide

Damas Mykoyo mener det å ha førerkort betyr mye for å bli integrert i lokalsamfunnet. Foto: Ingrid Eide / Multikult

Damas Mykoyo fra Tolga møter meg i sin røde Hyundai. Han har vært fornøyd eier av førerkort i åtte måneder. Bilen kjøpte han før han fikk førerkort. Med egen bil ble det lettere å spørre noen å bli med å ta private kjøretimer. Det gir verdifull trening. For å få råd til bil sparte han penger han fikk gjennom introduksjons- programmet, og med sommerjobber. Damas går nå andre året på Holmen videregående skole på Tynset.

Han hadde vært i Norge i tre år før han begynte på sjåføropplæring og syntes selv han behersket språket rimelig bra. Likevel syntes han det ble vanskelig.


Alle vil ha førerkort
Men bil ville han ha.

– Jeg har en stor familie. Nå som jeg har bil kan jeg hjelpe søsken, nevøer og nieser som skal kjøres på fritidsaktiviteter, og gjøre innkjøp. Men ikke minst betyr det mye for min egen frihet, og med bil har jeg en mye større bevegelsesradius. Jeg besøker venner i nabokommuner uten å ta hensyn til tog og busstider. I Nord-Østerdalen er det å ha fører kort viktig for å bli integrert, mener Damas.

Han får full støtte i dette av Mebrathu Segid Gebregergish, også fra Tolga. Han skal snart gå opp til førerprøven. – Alle innvandrere vil ha førerkort. Det er også veldig viktig i for å få jobb, påpeker han.


Viktig for å få jobb
Mebrathu er fra Eritrea og jobbet som sjåfør i Addis Abbeba før han kom til Norge. I motsetning til Damas som aldri hadde tatt i et ratt før første kjøretime kunne Mebrathu det kjøretekniske.

– Glattkjøring var derimot en stor utfordring og ny opplevelse, sier han og smiler. Som tidligere sjåfør i Addis Abbeba er han vant stor trafikk, men synes likevel det er en utfordring å kjøre i trafikken på Tynset.

– Jeg skal motta informasjon fra sjåfør læreren for så å oversette det i mitt eget hode og deretter reagere. Ofte snakker sjåføren dialekt og det gjør det også vanskelig å forstå. Det krever konsentrasjon.

Damas forteller om en venn sør i landet som falt for fristelsen og kjørte seg en tur alene, uten å ha tatt førerprøven. Han kolliderte med en buss og var heldig som ikke ble alvorlig skadet. Men han må vente i to år før han kan gå opptil prøven igjen.

– Ikke tro det er lett å ta førerkort i Norge, vær tålmodig, og følg reglene, råder Damas.

Lær norsk og spar penger er Damas og Mebrathus beste råd.

Mebrathu Segid Gebregergish er avhengig av kollektivtransport før han får eget førerkort. Det gir begrensinger i forhold til å få jobb, sier den tidligere yrkessjåføren. Foto: Ingrid Eide / Multikult

 

Gode råd til innvandrere som skal ta førerprøven
Mebrathu og Damas gode råd til minoritetspråklige som ønsker å ta førerprøven er følgende:

  • VIKTIGST: Lær norsk skikkelig før man starter med førerprøven. Les teoriprøven på norsk. All informasjon i trafikken står på norsk! Ta også prøven på norsk. (mulig å ta den på engelsk)
  • Les ALT i teoriboka, da er man best rustet til å ta prøven. Bruk tid å lese teori. Mange nyanser i språket som er vanskelig, men viktig for innvandrere for å stå til prøven.
  • Få med venner/kjente eller familie og ta private kjøretimer. Da blir det billigere å ta førerprøven og man får mer kjøreerfaring.
  • Ikke tro det er lett, vær tålmodig. For all del – ikke kjør alene før du har fått førerkort.

Og et råd til sjåførlærerne:

  • Vær tydelig i språket. Mange snakker dialekt, det forstår vi ikke. Vi lærer bokmål!

 

Nyttige linker
For å se hva førerprøven inneholder og hvor du kan henvende deg se www.vegvesen.no

Se også
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Forerproven
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Diverse+krav+til+forerkort


Trafikkskoler i regionen

https://svvgw.vegvesen.no/http://sofi.vegvesen.no:7914/forerkort/control/kjoreskole3?station=641&fortsett=Fortsett+%3E%3E