Kjære Mamma Afrika

KJÆRE MAMMA AFRIKA

Kjære mamma Afrika!
Du er den vakreste kvinne som finnes på jord.
Jeg savner deg!

Jeg savner soloppgangen når fuglene vekker oss til en ny dag.
En dag som kom med varmen …
Tiden gikk ikke fra oss, men tiden den kom.

Hva er det som skjer med deg mamma Afrika?
For mange år siden så var det mange som ville ha deg…
I dag kaster du oss ut …
Du har kastet meg ut til et fremmed land … til et ukjent land.
Jeg er fremmed her …
Jeg er naken i møte med et nytt land …
Jeg bærer lengsel, jeg har tapt, jeg har sorg, jeg har savn

Alle ser meg, alle har tanker om meg … alle mener noe om meg
Mange tror de vet noe om meg!!
Her må jeg lære et nytt språk som er fremmed for meg
Her må jeg kle meg annerledes …
Her må jeg lære mye …

Jeg savner solnedgangen Mamma Afrika, like før det ble
samlet vi oss … mamma, pappa, alle søsken, besteforeldre, onkel, tante, kusine, slekt, naboer …
Da oppsummerte de eldre dagen i noen få ord.
De fortalte også om den slemme løven og den snille løven …
De fortalte om den kloke haren og de tålmodige hyenene.
Da visste vi hvilken vei vi skulle gå …

Mamma tok de små inn for å legge dem. Hun sang voggesang for dem
og i sangen fortalte hun hva som plaget henne, og så gråt hun … ungene smilte
tilbake … hun sa det gjorde godt …

 

Diktet er gjengitt med tillatelse av forfatteren selv, Safia Abdi Hase, som vi håper kan bli en fast bidragsyter til Multikult.

 

Fakta om Safia Abdi Haase
Safia Abdi Haase besøkte Tynset i februar. Her hadde hun en totimers forestilling for et fullsatt kulturhus. Hun er etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier som har vært ansatt i Stiftelsen Amathea siden 2005. Her jobber hun med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og FGM (kjønnslemlestelse). Safia kom til Norge i 1992. Her har hun gjennomført voksenopplæring og videregående skole, samt utdannet seg som sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Hun har tilegnet seg prosjektkompetanse gjennom Høgskolen i Oslo og senere en Mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo.

Safia har vært med i utformingen av Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM) og betegnes som en Ambassadør i kampen mot vold mot kvinnekroppen. Utover dette er hun også med i et nasjonalt utvalg (KIM) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer. I 2002 kom dokumentarfilmen ”Safia og hennes døtre” ved Karl E. Rikardsen (Harstad) som handler om Safia og hennes tre døtre og deres møte med norsk kultur.

Safia betegner seg selv som ”ferdig vandret” innvandrer – hun er kommet for å bli. Stiftelsen Amathea har arbeidet med et prosjekt for å utvikle et godt tjenestetilbud til jenter/kvinner med minoritetsbakgrunn. Bakgrunnen for prosjektet var Stiftelsen Amatheas erfaring med at jenter og kvinner fra enkelte land i Asia og Afrika står ovenfor helt andre utfordringer enn norske kvinner når det gjelder svangerskapsforebygging og abortspørsmål. Et viktig formål for Stiftelsen Amathea er derfor å utvikle ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse i et sosiokulturelt perspektiv. I arbeidet med å nå målet har prosjektleder, Safia Abdi Haase sin brukererfaring og tilnærming gjennom bruk av denne erfaringen, samt kompetanse innen språk og kultur vært en viktig faktor. Målet er at gruppene skal bli selvhjelpsgrupper, der kvinner i reproduktiv alder møtes og gir hverandre støtte med fokus på helsefremmende arbeid og fremmer retten til å bestemme over egen kropp uten noen form for vold.

Safia er en av de somaliske pionerene som sammens med Kadra Noor, Ayaan Yasiin og Zahara A. Osman, PMV, NAKMI og Amathea var initiativtakerne til en felles markering mot kjønnslemlestelse i 2009. Safia er et arbeidsjern og har dedikert sitt liv til kampen mot kjønnslemlestelse. Hun har mottatt mange ulike priser og utmerkelser.

 

Kilde: www.amathea.no