Barnas Verdensdager til Tynset

Fakta om Barnas verdensdager

  • I 2011 var til sammen 22 000 publikummere på Barnas Verdensdager
  • 5 300 personer deltok i gjennomføringen
  • Cirka 50 nasjoner var representert i programmene
  • 71 organisasjoner/foreninger var involvert
  • I 2012 etableres Barnas verdensdager 5 nye steder
  • Målet er at Barnas Verdensdager skal arrangeres i alle fylker i løpet 2013

 

Barnas Verdensdager til Tynset

21. april fylles alle rom kulturhuset med aktiviteter og muligheter for aktiviteter og opplevelser innen kunst og musikk, mat, litteratur og mye annet. Barnas Verdensdager er en internasjonal kulturfestival for barn i alle aldre og arrangeres for første gang på Tynset.

Av Ingrid Eide

 

Blant 16 kommuner i landet, og som den eneste i Hedmark, er Tynset plukket ut av Rikskonsertene til å arrangere Barnas Verdensdag.

Det er det fjerde året Rikskonsertene tar festivalen ut til kommunene. Målet har vært å bidra til en fruktbar etterbruk av de mange og gode initiativene som kom opp i forbindelse med Mangfoldåret.

Sammen med Fredrikstad, Lillehammer Gol og Levanger er Tynset valgt ut som ny arrangør for Barnas Verdensdag i år.- Målet er at festivalen skal bli et årlig foretak. Vi får støtte av Rikskonsertene  til arrangementet  i to år, og etter planen skal vi være sjølgående etter det, sier kultursjef Beate Hjertager.

– Vi trenger frivillige både i forkant og underårets arrangementet, og til neste års festival. Vi vil også at de som kan tenke seg å bidra kommende år kan ta kontakt med kommunen. Rikskonsertene betaler for sju profesjonelle artister som kommer og underholder med ulike verksteder med musikk og dans fra hele verden. Ni verksteder skal forgå i kulturhuset, både inne og ute. Det blir også en verdensscene med lokale aktører fra Tolga, Tynset og Alvdal, blant annet Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen, opplyser kultursjef Beate Hjertager.

Festivalen starter med opptog fra Domus til kulturhuset. Der blir det marked med internasjonal mat, fotoutstilling hvor lokale barnehagebarn har fotografert, konserter, forestillinger og verksteder. Alle arrangement er gratis.

Afro Beat, Toner fra Andesfjellene, Bollywooddans salsa, somalisk dans, barnebokutstilling far mange land og samisk forteller kunst i lavvo uten for kulturhuset blant mye annet hva publikum får se, høre og oppleve.

I forkant av arrangementet er skoler i Tolga, Tynset og Alvdal i full sving med utsmykkingsprosjekter til festivalen. Mange elever har vært med å lage papegøyer av ulike materialer. Rommene hvor verkstedene skal foregå blir dekorerte med tema fra de ulike landene, og det er Nord-Østerdal videregående skole står for dette. Det blir Capoeira-verksteder på Tynset barneskole og Kvikne skole torsdag 19. og fredag 20. april, støttet av midler gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

– Dette er et viktig flerbruksaspekt ved Barnas Verdensdager, poengterer Hjertager. 6 elever fra Kvikne skole skal også plukkes ut til å være assistenter for Mester Maclau  (Capoeira) under arrangementet lørdag 21. april.

Foruten kulturkontoret, kulturskolen og biblioteket er Tynset opplæringssenter, barnehagene i Tynset, Nord-Østerdal videregående skole og grunnskolene i Tynset, Tolga og Alvdal bidragsytere til  Barnas Verdensdager.

Interesserte frivillige / bidragsytere kan ta kontakt med:
Tynset kommune Servicetorget
postmottak@tynset.kommune.no
Telefon 62 48 50 00