Hva avgjør om innvandrere blir boende i norske distriktskommuner?

Fakta Distriktsinnvandring

I 2010 var innflyttinga av innvandrere høyere enn utflyttinga i 409 av 430 kommuner
I fjor ville 118 kommuner hatt nedgang i folketallet uten innvandring.
I 2011 stod innvandrere for om lag 70 % av folketallsveksten i Norge

 

Av redaktør Ingrid Eide

Dette er nylig undersøkt i de tre såkalte casekommunene Tynset, Haram og Vestvågøy. Det er Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) som har gjennomført studien på oppdrag fra Distriktssenteret og Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI).

Hvordan skape bolyst hos innvandrere? Formålet med studien har vært å se i hvilken grad innvandrere får bidra med egne ressurser og om det å delta aktivt i lokalsamfunnet påvirker lysten til å bli boende i kommunen. Informantenes egne råd til myndighetene for å gjøre det attraktivt for innvandrere å bo i distriktskommuner, knytter seg spesielt til praktisk tilrettelegging for etablering i kommunen – noe særlig arbeidsinnvandrere etterspør.

Hva er så NIBRs hovedkonklusjoner etter samtaler med innvandrere i de tre kommunene?

Illustrasjonsfoto. Foto: Ingrid Eide/Multikult

Arbeidsinnvandrere overlates til seg sjøl
En av disse er at arbeidsinnvandrere og flyktninger har helt ulike utfordringer i møte med lokale myndigheter. Arbeidsinnvandrere opplever store utfordringer knyttet til å navigere i det norske samfunnet etter ankomst. Mens det for flyktninger er tilrettelagt gjennom introduksjonsprogram føler veldig mange arbeidsinnvandrere at de er overlatt til seg selv. Undersøkelsen konkluderer også med at kommunene har et stort uutnyttet potensiale i arbeidsinnvandrere. Hvordan distriktskommuner tar i mot og tilrettelegger for nyankomne innvandrere har vesentlig påvirkning hvorvidt innvandrerne i føler seg velkomne og utvikler lyst til å bli boende.  

Fra problem til mulighet
Det støttes av Seniorrådgivar Dyveke Hamza i Manpower Professional Executive som til Nationen.no omtaler innvandrere som det nye gullet for norske kommuner.

— Hvis en snur fokuset fra problem til muligheter er mye gjort. Vi ser at kommuner får det til, som Frøya og Herøy. Dei har ei målretta satsing på flerkulturell kommune, og der blir folk boende, seier Hamza.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsetet sier til regionalnytt.no at rapporten gir et interessant tilskudd til å forstå hva som skal til for å inkludere innvandrere i små lokalsamfunn. Navarsetet oppfordrer lokal og regionale myndigheter til å sette seg inn i rapporten som har følgende forslag til å bedre bolyst hos innvandrere:

 • Å etablere en lokal rådgivingstjeneste for alle tilflyttere
 • Sende velkomstbrev til alle tilflytter
 • Ha målrettet informasjon på flere språk på kommunenes hjemmesider
 • Presentasjon av «månedens tilflytter» i lokale media eller andre informasjonskanaler
 • Markedsføre etablerte innvandreres positive erfaringer
 • Tilbud om rimelig eller gratis språkkurs til alle med innvandrerbakgrunn
 • Finne årsaker og sette inn tiltak mot såkalt kjedemigrasjon. Man ser at når innvandrere med en nasjonalitet flytter fra bygda har flere fra samme land tendens til å følge etter.
 • Kartlegge utdanning og arbeidserfaring hos arbeidsinnvandreres ektefeller
 • Samarbeid mellom kommune og næringsliv.
 • Bedre samhandling mellom kommune, fylkeskommune og stat
 • Bedre informasjon om boligstøtte og muligheter for finansielle muligheter som eksempelvis  startlån
 • Aktiv rekruttering til frivillige organisasjoner, lag og foreninger
 • Skape sosiale møteplasser for møter mellom tilflyttere og lokalbefolkning
 • Tilbud om fadderordning for alle tilflyttere