Menneskemøter

Menneskemøte: Fløytisten og bassisten

Jeg kan ikke være helt norsk, fordi jeg har en barndom i Storbritannia. All den kunnskapen jeg hadde før i livet ble liksom visket bort eller mistet sin betydning. Jeg personlig ville gjerne ha hatt mer bruk for erfaringene hjemmefra, men ingen andre var særlig interessert i, eller kunne dele minner fra det jeg hadde…