Bøker på mange språk


Tynset bibliotek
Biblioteksjef Tone Stræte (t.v.) og bibliotekar Ellen Lie ved Tynset bibliotek tilbyr bøker på mange språk. Foto: Ingrid Eide / Multikult

 

Fjellregionen har innbyggere av mange nasjonaliteter. Mange er flittige brukere av regionens biblioteker.

– Vår erfaring er at bibliotekene er det første stedet fremmedspråklige oppsøker, både for å låne bøker, Pc, film, musikk og lydbøker, forteller Tone Stræte ved Tynset Bibliotek. Her låner de lydbøker, pc og bøker for å lære norsk, og de kan låne bøker på sitt eget språk. Tilbudene er gratis, og mange bruker biblioteket som er et trygt sted å være som en sosial møteplass. Mange har ulike spørsmål de ønsker svar på, og her sitter det folk som kan gi informasjon på en profesjonell og informativ måte.

– De som kommer til biblioteket er opptatt av å lære språk og vet at dette er nøkkelen til å integreres i lokalsamfunnet, forteller Stræte.

Bibliotekene i kommunene har til enhver tid bøker på ulike språk til låns. Hvilke språk den enkelte kommune tilbyr er i forhold til hvilke behov kommunen har til enhver tid.

– Bibliotekene låner depot-samlinger fra Det flerspråkelige biblioteket i Oslo. Disse må sendes tilbake etter 3-6 måneder og nye samlinger kan bestilles, forteller Tone Stræte. Mange som kommer til Fjellregionen ønsker å ta førerprøven. Derfor tilbyr biblioteket på Tynset lydbøker om veien til førerprøven. Ordbøker på mange språk er tilgjengelig til enhver tid.

 

Tynset Bibliotek:
Thai, polsk, russisk, persisk/ farsi, litauisk, amahrisk, persisk, farsi foruten, spansk, engelsk fransk og tysk

Tolga Bibliotek:
Nederlandsk, litauisk, tigrinja og swahili og arabisk foruten tysk og engelsk

Alvdal bibliotek:
Albansk, somali foruten engelsk

Os bibliotek:
Arabisk, dari, persisk, somali, nederlandsk, og spansk.

Folldal bibliotek:
Engelsk, tysk, spansk, fransk (kommunen har ikke noen stor populasjon av fremmedspråklige)

Stor-Elvdal bibliotek:
Arabisk, tigrinja, dari, somalisk foruten engelsk og spansk