Anti og Mauri – Ny tospråklig bildebok

Anti og Mouri cover
Zemenfes Teclemariam  nå presentere sin første tospråklige billedbok for barn, en av de få bildebøkene i Norge med tekst både på tigrinja og norsk
Av Anne-Grete Bjørlo

 

Zemenfes M. Teclemariam, (31), ble født og vokste opp i Eritrea. Han har Bachelor i landbruksfag. Da han bodde i Eritrea, jobbet han i landbruksdepartementet og skrev artikler til private aviser i fritida.

 

Etter at Zemenfes flyttet til Norge, fortsatte han å skrive på sitt eget morsmål som hobby. Da han bosatte seg på Koppang fikk han etter hvert jobb i Koppang barnehage. I denne perioden skrev han to eventyr på engelsk som ble oversatt til norsk.

 

Anti-og-Mouri-Zemenfes-webHan jobbet også som assisterende flyktningkonsulent og som assistent ved Stor-Elvdal Folkebibliotek. Hans erfaring med flyktningbarn medvirket til at han nå gir ut en bildebok for barn som kan hjelpe barna å integrere seg i det norske samfunnet og forhåpentligvis også inspirere dem til å lære å lese!  Ideen til en tospråklig bildebok kom da biblioteksjefen på Koppang viste ham tospråklige bildebøker som ble utgitt i forbindelse med Mangfoldsåret i 2008 og prosjektet Den magiske kappen fra Det Flerspråklig bibliotek på Deichmanske Bibliotek i Oslo.

 

– Daværende biblioteksjef, ble en viktig hjelper på veien til ferdig bok. Hun hjalp med manusbearbeiding, språkvask og oversettelse til norsk av det ferdige manuskriptet. Hun lærte meg mye om veien fra tekst til bok. Det var mye arbeid og jeg holdt på å gi opp mange ganger, men hun oppmuntret meg til å fortsette,» forteller Zemenfes.

 

– Hva handler boka om?

 

– Den handler om de to maurene Anti og Mauri, som er søsken og som leter etter den beste mulige verdenen. På reisen blir de tatt til fange av Dronningmaurens voktere – men blir de tatt til nåde og får bo hos henne og sønnen hennes. De går på skole med de andre maurene og lærer å lese, og livet er bra, helt til Anti og dronningens sønn blir tatt til fange av en slem gutt i nabolaget. Gode råd er dyre, og Mauris kreativitet blir satt på prøve. Klarer hun å få de andre maurene med seg på planen sin?»

 

Zemenfes håper boka kan bli kjøpt inn av barnehager, skoler og bibliotek.  –Jeg ønsker også at mange eritreiske foreldre vil kjøpe den til barna sine, slik at de kan lære mer tigrinja samtidig som de lærer norsk. Og med både norsk og tigrinja tekst kan også barn som ikke snakker tigrinja ha glede av boka, poengterer forfatteren.

 

– Har du planer om å skrive flere bøker?

 

– Ja, hvis denne boka blir godt mottatt har jeg lyst til å skrive flere bøker, svarer Zemenfes smilende. Det er morsomt å finne på fortellinger.

 

De flotte illustrasjonene er laget av en kunstner fra Filippinene, Mario B. Tereso som Zemenfes fikk kontakt med via internett. De er fargesterke, og bildene gir handlingen større tydelighet.

 

Teclemariam, Zemenfes: Anti og Mauri. Lidzem, Stavanger 2013. Ill. ISBN 978-82-303-2220-8.

Pris: 185 kroner.
Den kan bestilles her: LIDZEM forlag, Helmer Hansensgt. 2C, 4090 STAVANGER.Eller epost: zemen81@yahoo.com