Stort behov for norskkurs i Fjellregionen

norskkurs2015-slider
Oppstarten 26. januar 2015 med fullt klasserom. I bakgrunnen: Lærerne Marie Lorentzen og Anne Margrethe Wessel. Foto: Dagny Straalberg Mills

25 personer har meldt sin interesse for norskkursene som starter på Tynset i disse dager. Det er tydelig at dette er et stort behov for norskkurs i regionen akkurat nå, sier Dagny Straalberg Mills.

Hun er prosjektleder for Integrering av tilflyttere og markedsføring av Fjellregionen og understreker at det er viktig at vi legger til rette for våre arbeidsinnvandrere som tross alt er den største tilflytningsgruppen vi har akkurat nå. Det er enda noen få plasser igjen og vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt . Se www.fjellregionen.no

– Arbeidsinnvandrere har verken plikt eller rett til gratis norskopplæring, og de fleste må betale kurset selv. Det er derfor ekstra gledelig at så mange har meldt sin interesse, sier Mills.

 

Stor etterspørsel

Familien Gribulis stiller mannsterke, her representert med far Mindaugas (fv) med sønnene Mindaugas junior, Mangirdas og Laurynas, som alle jobber hos malermester Jan Larsen Ans på Tynset. I bakgrunnen Michael og Mateur Piejak fra Polen.
Familien Gribulis stiller mannsterke, her representert med far Mindaugas (fv) med sønnene Mindaugas junior, Mangirdas og Laurynas, som alle jobber hos malermester Jan Larsen Ans på Tynset. I bakgrunnen Michael og Mateur Piejak fra Polen.
Foto: Dagny Straalberg Mills

I Fjellregionen bor og arbeider det et stort antall personer med utenlandsk bakgrunn, og mange har behov for opplæring i norsk. Det å beherske norsk er viktig for å kunne føle seg integrert og gjør det lettere å kunne ta del i samfunnet og arbeidslivet i regionen.

Å delta på norskkurs gir mange gevinster. Grunnleggende norskkunnskaper er ofte avgjørende med tanke på å få jobb, eller for å bli betraktet som interessant som kandidat til jobbintervjuer. Kompetanse i norsk er i mange tilfeller første steg på veien til videre utdanning, understreker Mills som tidligere har jobbet som lærer ved Storhamar videregående skole.

– Å delta på norskkurs er både lærerikt og svært sosialt. Mange skaffer seg nye venner og varige nettverk i løpet av kursperioden.

 

Norsk på grunnleggende nivå

Etterspørselen etter ulike typer norskkurs har vært stor. Dette ble blant annet avdekket gjennom den interregionale undersøkelsen «Livsstilsetablerere med utenlandsk bakgrunn i Fjellregionen» (lenke til rapporten i PDF-format) som ble utført i 2014. Regionrådet for Fjellregionen har derfor igangsatt tilbud utover det som allerede eksisterer på Røros voksenopplæringssenter, og Tynset opplæringssenter.

Mange har behov for norskopplæring på et grunnleggende nivå. Derfor er det satt opp to kurs, med tanke på spesiell tilrettelegging for personer i arbeidssituasjoner. Kursene går henholdsvis på mandag kveld og på dagtid på onsdag.

 

Bergenstesten

Regionrådet for Fjellregionen iverksatte høsten 2014, et kurs med Bergenstesten som mål.  Bergenstesten kreves for autorisasjon og ansettelse innen mange yrker, og kan være med på å kvalifisere til norsk arbeidsliv og til videre utdanning på høyere nivå. Dette kurset ble fort fulltegnet, og vi ser derfor behov for at det også høsten 2015 settes opp tilsvarende kurs, forteller Mills.