Leser søker bok

bokEn av tre voksene sliter med å få med seg innholdet når de leser en vanlig tekst. Det fins mange årsaker til at bøker flest kan være vanlig å lese. For minoritetsspråklige er dette også gode bøker som gjør det enklere å lese norske bøker og med det få god lesetrening.

LESER SØKER BOK er en forening av organisasjoner.
Målet vårt er at alle skal ha tilgang til god litteratur. Organisasjonen støtter om lag 12 utgivelser hvert år.
LESER SØKER BOK arbeider for at forfattere, illustratører og forlag skal gi ut bøker tilpassa ulik leseevne. Samtidig prøver de å gjøre det enkelt å få tak i bøkene. Organisasjonen driver Boksøk, søkesiden der alle kan finne god og overkommelig litteratur. Leser søker bok samarbeider også med 250 bibliotek. Hør på ditt lokale bibliotek om hvilke bøker på Boksøk sine lister som er å finne der. Boksøk får økonomisk støtte fra kulturdepartementet og Norsk Kulturråd.

Fakta:

Boksøk.no er en søkeside på internett.
Her kan du finne lettleste bøker som passer for alle.
Alle bøkene i Boksøk finnes i bibliotekene.
Du kan selv se om ditt bibliotek har boka inne.

10 tips til å skrive enkelt

 1. kom til poenget
   En tekst må ikke være lang for å være god. Få fram det du vil fortelle.
 2. Rammene på plass
  Dette må leseren få vite tidlig:
  Hva handler denne boka om?
  Hvilke personer er med? Når og hvor er vi?
  En tydelig fortellerstemme er viktig.
  Få hovedpersoner er en fordel.
 3. Tidslinje
  Ikke hopp for mye i tema eller tid, da blir teksten vanskelig å følge.
  Perspektivendringer må være tidlige. Avslutt det du begynner på.
  Ikke la det henge igjen noen løser tråder.
 4. Sett punktum
  Når setningen blir for lang, er det lett å miste tråden.
  Det samme gjelder for avsnitt og kapitaler. De bør også være korte.
  En setning bør være fullsetning.
  Når setningen eller meningen er ferdig, skifter du linje.
  Den ideelle linja er rundt 60 punkter lang med mellomrom.
 5. Enkle ord
  Velg enkle ord i stedet for vanskelig.
  Ved å velge ord de fleste kan, når du et større publikum.
  Husk å forklare fagord og spesielle uttrykk.
 6. Kort, men godt
  Lang ord er vanskelig å lese. Det gjelder også sammensatte ord.
  Velg korte ord eller skriv om setningen.
 7. Pass konsonantene
  Mer en tre konsonanter eller hverandre i et ord er vanskelig å lese.
  Stav deg gjennom ordet engelskspråklig og se om du kommer deg forbi midten.
 8. Aktiv
  Bruk et aktivt og konkret språk, der det kommer tydelig fram hvem som handler.
  Passiv: «Da graviditeten var et faktum, kom det som et sjokk. »
  Aktiv: «Hun ble sjokkert da hun oppdaget et hun var gravid.»
 9. Ingen gjettelek
  Unngå for mange henvisende ord som den, det, hun, greia, saken.
  Henvisende: «Det var dette hun hadde gått og grunnet på.»
  Konkret: «Mari hadde lenge lurt på hvorfor Andreas var så sur.»
 10. Her og nå
  Bruk er direkte språk.
  Tekst som er skrevet i presens gir nærhet til situasjonen.