Flere innflyttere i lag og foreninger

 

Regionrådet for Fjellregionen
Regionrådet for Fjellregionen

Det inviteres til samarbeidsmøte for ledere i frivillige lag og foreninger, i lys av Regionrådets prosjekt “Vi trenger hverandre – kvalifisering og inkludering i Fjellregionen

Onsdag den 02.10.2013 kl. 17.00 – 20.00 i Kompetansesenteret, Aumivegen 4C, 2500 Tynset

Tema
Hvordan arbeide for å få flere til å ta del i frivillige lag og foreninger.

Deling av erfaringer og workshop i samarbeid med organisasjonen Frivillighet Norge.

Gratis adgang.
Enkel bevertning.

Påmelding innen mandag 30.09 til
Dagny Straalberg Mills
Prosjektleder Kvalifisering og inkludering i Fjellregionen

Telefon: +47 92285655
E-post : dagny.mills@hedmark.org