Åpner Fjellregionens første moske

Fjellregionen Islamic Kultursenter (FIKS) åpner fredag 20. juni på Tynset.

Lokalene er i 2. etasje i det gamle pelsdyrforlaget.

Ordfører Bersvend Salbu åpner senteret som er det første i sitt slag i regionen.

–Mange har savnet et slikt sted for bønn og sosialt samvær og nettverk, forteller Mahdi Hassan Mouhoumed som er nestleder i FIKS. Ibrahima Sesay er leder i foreninga. Begge er også engasjerte politikere på Tynset, Sesay i Ap og Mahdi i SV.

Foreningen har nå 182 medlemmer i regionen som strekker seg fra Røros til Rendalen i sør. Flere har meldt sin interesse, forteller Mahdi.

FIKS skal være et samling sted for muslimer fra alle and som bor i regionen. I retningslinjene for foreninga har vi nedfelt at både menn og kvinner skal være representert, og vi skal være en samarbeidspartner for lag og foreninger.

Vi ønsker også å samarbeide med skolene i regionen. Det er viktig at skolene får informasjon om hva vi driver med og kan komme å besøke moskeen.

FIKS er registrert i Brønnøysundregisteret og godkjent av fylkesmannen i Hedmark.