-Jeg har hatt to foreldre med hvert sitt språk og jeg har bodd i to land. Jeg har to morsmål, sier forfatterinnen Annabelle Despard

Return to article.